top of page
Schrijfdelicten

Schrijfdelicten. Hoe spoor je spel,- formuleer- en interpunctiefouten op?
Een praktisch boek voor docenten en studenten om adequaat en efficiënt teksten te beoordelen en te verbeteren. Nu vijfde druk met register!

Veel taaldocenten aan juridische opleidingen kampen met nakijkproblemen: collega’s hanteren ieder hun eigen nakijkstijl, feedback op schrijfwerk is enorm tijdrovend en misschien nog wel het belangrijkste: het leerrendement voor studenten is vaak minimaal. Schrijfdelicten is een instrument om op een adequate en efficiënte manier feedback te geven op taalproducten van studenten. Dankzij een beknopte indeling van de meest voorkomende taalproblemen, kan de docent snel verwijzen naar de uitleg die nodig is om fouten te analyseren en te verbeteren. Omdat de student op deze manier gestimuleerd wordt eigen taaldeficiënties aan te pakken, is het leerrendement veel groter. Zeker als deze werkwijze gecombineerd wordt met een strikt taalbeleid dat voor alle vakken geldt: alleen nagenoeg foutloze teksten worden op inhoud beoordeeld. Hierdoor worden studenten blijvend doordrongen van het belang van foutloos Nederlands.


De auteur, Jantien Dhont, is taaldocent aan de Fontys PABO en daarvoor was ze werkzaam als taaldocent aan de Juridische Hogeschool en de IPABO in Amsterdam.

 

Dhont, J. (2015, 5e druk). Schrijfdelicten, hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op? Amersfoort: Communicatiereeks.

Let op: nieuw ISBN: 978-90-818547-9-5.

Prijs: 19,95

bottom of page