top of page
ToetsenCovervoorkant.jpg

Hoe maak ik een toetsopdracht? - Evelyn van de Veen 

Toetsopdrachten nemen toe in het onderwijs. Vaak wordt studenten gevraagd om langere tijd aan een project te werken zonder direct toezicht. Alleen of in groepen. De taken zijn meestal open, in die zin dat het niet mogelijk is om van tevoren 'het goede antwoord' te definiëren. Dergelijke opdrachten bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerven en toetsen van complexe vaardigheden in realistische situaties. Maar ze stellen de docent ook voor een aantal uitdagingen. Zo is het maar de vraag wat je nu precies meet met zo'n opdracht. En stimuleer je de studenten niet extra hun best te doen op de vorm in plaats van de inhoud omdat daar het grootste deel van het cijfer door wordt bepaald? En hoe bepaal je een cijfer als er sprake is van groepswerk waar je niet bij aanwezig was? Over dit soort vragen gaat dit boek. Vanzelfsprekend staan er praktische voorbeelden in en oplossingen waarmee je de betrouwbaarheid en validiteit van je toetsopdracht borgt. 

Het boek is tweetalig (Engels en Nederlands) om tegemoet te komen aan de internationalisering van het hoger onderwijs. De auteur is werkzaam aan universiteiten en hogescholen als trainer in toetsing. 

Veen, E. van de (2017-2020, 3e druk). Hoe maak ik een toetsopdracht? Handleiding voor toetsopdrachten en beoordelingsformulieren in het hoger onderwijs.

Prijs: 29,95

ISBN: 978-90-825499-0-4

Hiernaast staan formulieren die voor onderwijsdoeleinden te gebruiken zijn. Wel met vermelding van de auteur en Communicatiereeks, natuurlijk.

bottom of page