top of page

INTENDED LEARNING OUTCOMES

Lesgeven doe je met een doel. Je wilt anderen iets leren. Zonder concreet leerdoel kun je je les niet vormgeven en weet je ook niet of je les achteraf effectief was. Oefeningen die je inzet, moeten naar dat doel toe werken. Ze moeten helpen het doel te bereiken. Toetsen horen vervolgens te meten in hoeverre dat doel is bereikt. Dat is in een notendop de theorie van de Constructive Alignment van Biggs.

Bij deze boeken vind je gratis lessuggesties

Vastgelegd
Debatteren, herzien
Presenteren: wat werkt
Schrijfdelicten
bottom of page