top of page
978 90 8254 995 9.omslag voorkant.jpg
Debatteren, verstandig argumenteren over beleid

Debatteren, verstandig argumenteren over beleid is een praktische debatmethode voor het hoger onderwijs. 

Er wordt niet alleen uitgelegd wat de spelregels van het debat zijn, maar er wordt ook ingegaan op hoe je jureert, hoe je overtuigend presenteert en reageert op drogredenen. Het boekje bevat oefeningen voor de onderwijspraktijk en wordt ondersteund door een lesopzet met voorbeeldmateriaal.

 

De auteur, Josje Kuenen, heeft veel ervaring als docent communicatieve vaardigheden aan verschillende universiteiten en in het bedrijfsleven.

Kuenen, J. (2020). Debatteren, verstandig argumenteren over beleid, derde druk). Voorthuizen: Communicatiereeks.

ISBN 978-90-8254-9959, prijs 14,95.

Dit is de geactualiseerde versie van het debatboek dat in 2010 verscheen.

Debatteren - Josje Kuenen

Debatteren is herzien. Het blijft een praktische methode om studenten te leren debatteren aan de hand van de standaardargumenten in het beleidsdebat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het jureren en het pareren van drogredenen. Er zijn lessuggesties met powerpoints, video's en kolommenschema via deze site gratis te downloaden. 

De auteur heeft deze methode geschreven voor studenten Technische Bestuurskunde aan TU Delft maar ook voor andere opleidingen is het goed bruikbaar. 

Kuenen, J. (2020). Debatteren, verstandig argumenteren over beleid (derde druk). Voorthuizen: Communicatiereeks.

prijs: 14,95.

ISBN 9789082549959

bottom of page