top of page

Het boek Debatteren, overtuigend argumenteren over beleid is herzien en de titel is iets gewijzigd in: Debatteren, verstandig argumenteren over beleid. Dit om recht te doen aan de oorspronkelijke bedoeling van het debat als onderwijsinstrument: je inleven in zowel voor- als tegenstander om tot beter inzicht te komen in een onderwerp. Natuurlijk worden ook strategische stappen om overtuigend over te komen behandeld.

Deze methode is ontwikkeld in opdracht van TU Delft om een synthese te maken tussen het beleidsdebat en het pareren van drogredenen. Er staan adviezen in over relevante beleidsargumenten, hoe je jureert en je argumenten effectief verwoordt. De lesopzet gaat uit van zes á zeven bijeenkomsten. 

Er worden op dit moment actuelere filmpjes op de website toegevoegd. 

978 90 8254 995 9.omslag voorkant.jpg

powerpointslides

1 beleidsargumenten

2 reageren/jureren

3 drogredenen

4 drogredenen

Anchor 1
bottom of page