Het boek Debatteren, overtuigend argumenteren over beleid is ontwikkeld in opdracht van TU Delft om een synthese te maken tussen het beleidsdebat en het pareren van drogredenen. Er staan adviezen in over relevante beleidsargumenten, hoe je jureert en je argumenten effectief verwoordt. De lesopzet gaat uit van zes á zeven bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan een herziene uitgave met actuele voorbeelden.

powerpointslides

1 beleidsargumenten

2 reageren/jureren

3 drogredenen

4 drogredenen