top of page
Vastgelegd

 

'Vastgelegd, praktische leidraad voor juridische teksten' is een echt praktijkboek. Twee vragen staan centraal: 'Wat moet ik schrijven?' en 'Hoe pak ik dat aan?' Ieder hoofdstuk bevat een specifiek juridische tekstsoort, zoals een dagvaarding, een ingebrekestelling en een conclusie van antwoord. De hoofdstukken hebben eenzelfde opbouw: eerst wordt aangegeven wat de wettelijke vereisten zijn voor een juridische tekst, vervolgens wordt uitgelegd hoe dit vertaald kan worden in een effectief en begrijpelijk betoog. Het boek geeft dus zowel juridische als communicatieve handvatten aan schrijvers: uitermate praktisch in de dagelijkse rechtspraktijk. 

 

Deze herziene uitgave is tot stand gekomen dankzij de hulp van veel collega-docenten.

 

Edelman, L., Gendt, van, W.J., Ritzen, R. (2018, tweede druk). Vastgelegd. Praktische Leidraad voor juridische teksten. Voorthuizen: communicatiereeks.

ISBN:978-90-825499-4-2

Prijs: 19,95.

Errata Vastgelegd druk 1

lesopzet Vastgelegd

bottom of page