top of page
Zoeken
  • Josje Kuenen

In memoriam Baldy Tjia


Onze vertaler van het boek Ondergronds in Parijs, Baldy Tjia, is verleden week zeer plotseling overleden. We herinneren ons Baldy als een erudiet man die op hoge leeftijd nog studeerde aan Universiteit Leiden, zeer bereisd was en onvermoeibaar werkte aan zijn vertaling van de roman van Yao Zhongbin. Hij liet zich niet makkelijk uit het veld slaan: zelfs met een oogaandoening presteerde hij het zijn werk en studie voort te zetten. Onze uitgeverij is hem veel dank verschuldigd. Dat het leven broos is, realiseren we ons eens te meer. We wensen zijn naasten en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


128 weergaven0 opmerkingen
bottom of page